Podmínky

Uzavření kupní smlouvy

Prezentované zboží v rámci e-shopu Shop.polohy.cz samo o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Zákazník momentem odeslání objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky.

Po přijetí objednávky bude obratem odesláno emailem potvrzení o jejím přijetí. Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího prodávajícímu tím, že potvrdí správnost doručených údajů. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Informace o ceně zboží

Veškeré ceny z nabídek v internetovém obchodě jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Slevové a bonusové akce jsou platné do vydání nového ceníku uvedeného přímo v detailu produktu, k němuž se vztahují. Dále ceny těchto akcí platí pouze do vyprodání zásob. Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v nepravidelných časových intervalech. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro kupujícího závazná.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může objednávku nebo její část zrušit, pokud ještě nebyla expedována. Storno objednávky se provádí zasláním e-mailu na adresu objednavky@polohy.cz, nebo telefonicky.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení zrušení objednávky spotřebitelem.

V případě, že nebylo v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky(položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno. Další informace v části Doprava zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu Shop.polohy.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

  • zboží se již nevyrábí, nebo nedodává
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila, nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili předem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

  • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce, nebo pošty
  • Platba převodem (zálohová faktura) - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

Pokud budete úhradu zboží provádět z účtu vedeného v cizí měně, informujte prosím o této záležitosti zákaznický servis našich obchodů v poznámce k Vaší objednávce. Platby ze zahraničí mají nestandardní formát a v účetním systému je tedy nutné je zaúčtovat ručně. Vaše platba pak bude evidována odděleně od tuzemských plateb. Sdělením informací o platbě ze zahraničí tak předejdete časovému prodlení zpracování Vaší objednávky.

Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela 7/2005 Sb zákona o odpadech 185/2001 Sb . Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť tak, aby bylo zřejmé, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Poštovné a balné

Po celé ČR je jednotné poštovné + balné 100,- Kč
Při platbě předem je poštovné + balné sníženo viz aktuální nabídka platná při uzavírání objednávky.
Cena se odvíjí od čásky nakupovaného zboží, druhu platby a způsobu převzetí.
Mimo území ČR se poštovné sjednává individuálně a jeho cena se nesnižuje.

Kontrola dodávky

Obsah dodávky by si měl kupující zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát by zásilku neměl převzít a reklamovat zásilku by měl přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.

V případě, že závadu zjistíte později, postupujte prosím v souladu s Reklamačním řádem a níže uvedenými pokyny.

Vrácení zboží

V případě, že zákazník není spokojen s objednaným zbožím, má podle §53 odst. 7 OZ právo na odstoupení od smlouvy. V takovém případě nás kontaktujte na emailu objednavky@polohy.cz kde budete informováni o následnujícím postupu. Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Dále na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Dále dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna je podmíněna zárukou, že zboží nemohlo být použito.

Vracené zboží musí být nepoškozené a spotřebitel jej musí dodat s originálním balením.

Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi. Současně musí zákazník vybrat způsob, jakým mu budou vráceny finanční prostředky - buďto zasláním složenkou na adresu objednavatele nebo po uvedení čísla bankovního účtu také převedením na tento účet. Prodávající má povinnost vrátit finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, bude-li prodejcem uznáno, že došlo ke splnění všech výše uvedených podmínek.

Poukázky uplatněné v objednávce na vracené zboží jsou již dále nepoužitelné.

Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz. následující odstavec).

Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:

Otestování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)

Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)

Nákup náhradního obalu: 20-500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)

Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru, jako je zejména spotřební elektronika, domácí spotřebiče, fotoaparáty, komunikační, výpočetní a kancelářská technika, elektrické nářadí, elektronické hračky apod. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

Záruka na zboží

Na všechny produkty poskytujeme záruku 2 roky od převzetí zboží (datum expedice na faktuře, nebo daňovém dokladu).

Návod na manipulaci se zbožím

Péče o zboží se musí řídit doporučeními na produktu či jeho balení resp. součástech balení. Pro co nejdelší zachování vlastností produktu jej nedoporučujeme dlouhodobě vystavovat vnějším vlivům.

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na výrobní či materiálové vady, které nevznikly nesprávným používáním zboží, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

Na co se záruka nevztahuje?

Záruka se nevztahuje na změny či poškození zboží, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění, nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ukládáme data a osobní údaje, které nám zákazník poskytl a které používáme pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.

Respektujeme Vaše soukromí, pro nabízené služby a vyřízení objednávky však potřebujeme znát některá základní data tato data chráníme před zneužitím a používáme je jen pro svou potřebu

Údaje, které zadáváte při registraci:

  • jméno a příjmení
  • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
  • e-mail

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem.

Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem nebo může využít zrychlenou objednávku bez registrace.